Startside

Mjærumhøgda's Budo

hann/male

født 23.03.2010 - reg.nr  NO39651/10

eier/owner: Janne Nyland
bosted: Råde
   
oppdrettere/breeders: Eivind Mjærum
bosted: Høgda Gård, Hobøl
hjemmeside:   http://mjaerumhogda.no

stamtavle/pedigree

N UCH
Karzakoshi No Oujin Go Yokohama Atsumi
Kazakoshi No Sakuraou Go Yokohama Atsumi Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama Atsumi
Kazakoshi No Ouka Go Yokohama Atsumi
Hana No Mai Go Fuji Yahatasou Senryuu Go Sanuki Mizumotosou
Kotobuki No Kiyohime Go Bingo Kakih
N UCH
Mjærumhøgda's Ginjishi Ichi
NORD INT UCH FINV-01
Tenkuu No Tetsu Go
Yokohama Atsumi
Tetsuarashi Go Honou Arkisow
Kuroyuume  Go Yokohama Atsumi
Mjærumhøgda`s Sakura N S UCH
Mjærumhøgda`s Koronaka

Mjærumhøgda`s Akafuji

Startside