Startside

SUCH NUCH SV-01 SV-02

Ramnfløya's Kita No Bishoujo (Emma)

tispe/female

født 6.05.00 - reg.nr S39679/2001

RamnflKitaNoBishoujo.jpg (16378 bytes)

eier/owner: Michaela Perlöv
sted/land: Frändefors, Sverige
   
oppdrettere/breeders: Unni Hansen og Tor Ivar Johnsen

stamtavle/pedigree

NUCH SUCH
Explorer’s Chinju At Okami

Jonjorj Yamanokami

AUCH
Tebarayelga Tanomoshi

Naka No Beniyasha Of Kazusa Nakanos

INT UCH NORD UCH NORDV-97
Glendalin Hime Ov Sueden

AUCH JPCH
Tetsuo Go Hokusetsu Daihachiso

Glendalin Kyoto

INT UCH NUCH SUCH NV-99
Mjærumhøgda’s Utsukushii

INTNSUCHSV93NV95NORDV95EURV
Glendalin Burande

Glendalin Kuro

Kuro No Kashiwahime Of Futagaryomoz

NUCH SUCH
Mauraine Akeria At Rimor

Kiskas Jack Daniels

Kiskas Whisper Of Mauraine

Startside