Ørebetennelse og fargesyn

av Solvor Nærland (Hundesport nr 1/05)

 

Hundesport nr 10/04 har en meget informativ artikkel om ørebetennelser hos hund.

Artikkelen inneholder oversikt over faktorer som gjør at hunden lettere kan få ørebetennelse (bl.a. trang ørekanal eller hår i ørekanal), og over sykdommer som gir ørebetennelse. Av sykdommer som er nevnt, er bl.a. parasitter som øremidd og hårsekkmidd, og allergier som husstøvmiddallergi. Det siste er meget intressant.

Jeg kjenner til tre shibaer med tilbakevennende ørebetennelser. Den ene av disse har også hudallergi med kløe (jeg vet ikke hvilket allergen hunden reagerer på). De to andre har en felles nær slektning som har hudallergi med kløe, og blodprøve har påvist at årsaken er husstøvmiddallergi.

Vi vet at allergi finnes i shibarasen, at enkelte hunder er genetisk disponert for denne lidelsen. Kan det tenkes at allergi for husstøvmidd noen ganger slår ut som kløe i huden, og andre ganger som øreproblemer? Med tanke på de nevnte hundenes slektskap, tyder Hundesports artikkel på at det er grunn til å få vurdert allergi når en shiba får gjentatte ørebetennelser.

Svensk Hundsport hadde for noen år siden en spennende artikkel om hundens synssans (nr 11/2000), der nyere viten og oppfatning om fargesynet gjennomgås. Riktignok er dette fire år siden. Men med tanke på hvordan hundefolk fortsatt ofte kler seg (grønne "jaktlignende" klær) er hovedinnholdet intressant:

Forskerne tror nå at hunden oppfatter ulike blå farger bra, mens grønt derimot antas å bli oppfattet i en gråtone, omtrent slik fargeblinde ser blått og rødt. Når vi vil at hunden skal se oss, er det altså bedre å ha på seg en blå jakke enn en grønn.

Hunder har sannsynligvis vanskelig for å skille gult, oransje og rødt. Antakelig ser de alle disse fargene i en gulgrønn tone. Derimot ser hunden grå nyanser bedre enn oss. Der vi ser to nyanser, ser hunden åtte. Hunden ser bedre enn oss i halvmørke, og den oppfatter først og fremst bevegelser. Hundens øyne er konstruert for å fungere godt i dunkelt lys, mens vi krever sterkere intensitet av lys.