Startside

Hakushu Kyoudai Amaterasu

hann/male

født 08.09.2018 - reg.nr NO55579/18

 

 
eiere/owners:  
bosted:   
epostadresse:  
   
oppdretter/breeder: Anette Høgvoll
bosted: Maurrudløkka 76, 3408 Tranby
epostadresse: www.kennel-hakushu.com

stamtavle/pedigree

Katai'N Kobushi Happy Samurai Raidon Go Chichibu Misuzsou Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi
Saku Suzufukume Go Saku Asukaen
Katai (Call Me Fifi) Sophia Kotarou Go Seishirosou
Kata's Screamin' Mimi
Hakushu Itzura Kyoudai Sutamuroku Naoko SE UCH NO UCH
Dragon House Ichiro Suzuki
RLD N RLD F SE UCH
Stämmlocks Kochou
Honto-No Kiyomi Takahachi av Enerhaugen
Honto-No Chika

Startside