For å få hunden med på Shibaregisteret sendes følgende til Solvor Nærland på
e-mail: post@shibaliv.com eller postadresse: Aad Gjellesgt 16, 5036 Bergen

  • stamtavlenavn og evt. titler

  • kallenavn og kjønn

  • fødselsdato og registreringsnummer

  • navn på eier, bosted, e-mailadresse hvis ønskelig, og evt. adresse til hjemmeside

  • oppdretters navn og bosted

  • inntil 2 bilder. Det ene bildet skal helst vise hunden i helfigur mens den står stram og utstrakt, og det ville være fint om det andre er et hodebilde som viser hundens uttrykk. Du kan bytte ut bildene med nye så ofte du vil. Har du ikke digitale bilder av hunden, kan vanlige papirbilder sendes til overnevnte postadresse. Etter å ha scannet dem, returnerer jeg bildene umiddelbart.

  • hundens stamtavle kan jeg skrive når jeg har fått registreringsnummer eller nøyaktig stamtavlenavn. Da finner jeg det jeg trenger av stamtavledata på NKKs DogWeb.

Skulle shibaen din seinere oppnå championat eller andre nye titler, tilføyer jeg disse hvis jeg får vite om det.

Også oppdrettere kan sende inn hunder fra sitt oppdrett, gjerne hele valpekull. I noen tilfeller kan det være vanskelig å få forhåndsavtalt det med alle eierne. De fleste eiere vil jo gjerne stå oppført som eier. Skulle jeg ha tatt med navn på en eier som ikke vil ha navnet sitt her, ber jeg om å få vite det. Da fjerner jeg det umiddelbart. Ellers ber jeg alle eiere om å sende meg evt. manglende opplysninger, som kallenavn, eiernavn og bilder av hunden, eventuelt nyere eller bedre bilder.