Startside

Katsumoto's Izumi No Sakura (Zumi)

tispe/female

født 26.03.2017 - reg.nr NO39434/17

   
eier/owner: Per Øystein Østensen
bosted: Koppang
e-post:  
   
oppdretter/breeder: Laila Nagel
bosted: Sundbyfoss i Vestfold
hjemmeside:    www.litenhund.com

stamtavle/pedigree

Troldehuset's Chibi Kiyoko Haruki Go Iyo Hinode Kensha Daiki Go Kuroda Kensha
Shiraho No Yuuka Go Iyo Shirahasou
Mara-Shimas Relentless Joy Shingen Go Chousei Sou
Mara-Shimas Katsu Go Benisakura (BO)
Katsumoto's Fuku Kentaro Go Shun'you Kensha JP CH
Kaiou Go Ryuukyuu Uruma
Akira Go Shun'you Kensha
N UCH
Willemo's Harumi
N UCH
Mjærumhøgda’s Furyu-Akiaka
N UCH
Willemo’s Nytula

Startside