Startside

Kotozakura Go Ryuukyuu Uruma (Goma)

tispe/female

født 11.11.2011 - reg.nr. JKCJS-06641/14-0 (Nippo H24-4681)

 
eier/owner: Steinar Vatne og Ann Margot Whyatt
bosted: Bergen
epost: annmargot.whyatt@internationalsos.com
   
oppdretter/breeder:

Yuichi Tomimoto

land: Japan

stamtavle/pedigree

Kotoryuu Go Tomi No Shurei Gishi No Ryuuou Go Akou Takemoto Honjou No Aoryuu Go Bingo Kashimasou
Nana Go Akou Takemoto
Misuzu Go Tomi No Shurei Ch
Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekizensou
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma
Ourin Go Tomi No Shurei Sakurako Ichirou Go Kagiyasou Suzutetsu Go Kagiyasou
Sakurako Go Kagiyasou
Suzume Go Tomi No Shurei Ch
Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma
Suzuka Go Tomi No Shurei

Startside