Startside

N UCH Mjærumhøgda's Canuki

tispe/female

født 18.07.96 - reg.nr 16377/96   

 
eier/owner: Eivind Mjærum
bosted: Hobøl
   
oppdrettere/breeders: Grete-Sofie og Eivind Mjærum
bosted: Hobøl
hjemmeside:   http://mjaerumhogda.no

stamtavle/pedigree

 

DT CH
Oakshadow Tonka Toy Is Vormund

Makoto Aka Danshaku

Shiranami Of Kadowaki Kennels

Kurochahime Of Dohgaymasow

Wellshim Sadako At Vormund

JAP CH
Juho Of Suishoen At Makoto

Yokarihime Of Mikodo House

INT NORD UCH NV-97-98
Fukuhine Go Banshu Asukasow

Yosaku Go Ainoyama Bokujo

Jota Go Inomi Shawasow

Fukume Go Ibansow

Sennari Go Banshu Asukasow

Tetsutaro Go Insho Somatsusow

Arashi Go Banshu Asokasow

Startside