Startside

Mjærumhøgda's Ylva Goes To Maria

tispe/female

født 08.10.2008 - reg.nr  28441/08

eier/owner: Eivind Mjærum
bosted: Høgda Gård, Hobøl
   
oppdrettere/breeders: Eivind Mjærum
bosted: Høgda Gård, Hobøl
hjemmeside:   http://mjaerumhogda.no

stamtavle/pedigree

N UCH
Karzakoshi No Oujin Go Yokohama Atsumi
Kazakoshi No Sakuraou Go Yokohama Atsumi Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama Atsumi
Kazakoshi No Ouka Go Yokohama Atsumi
Hana No Mai Go Fuji Yahatasou Senryuu Go Sanuki Mizumotosou
Kotobuki No Kiyohime Go Bingo Kakih
N UCH
Mjærumhøgda's Hikari Kiyomi
SV01 SUCH FINCH
Explorer’s Hiro
NORD INT UCH FINV01
Tenkuu No Tetsu Go
Yokohama Atsumi
NORD UCH INT UCH NORDV 97
Glendalin Hime Ov Sueden
NUCH NV04 Mjærumhøgda’s Yukihime N S UCH NV99
Innisfree Enterprise

INT NORD UCH NV97 NV98
Fukuhime Go Banshu Asukasow

Startside