Startside

Pei Fang Easy Rider (Pippin)

hann/male

født 13.10.04 - reg.nr 25604/04    

 
eiere/owners: Kari og Per Pedersen
bosted: Biri
e-post: pepede3@online.no
hjemmeside:   www.mjostrollet.net
   
oppdrettere/breeders: Marianne og Brynjar Holmli
bosted: Verdal
hjemmeside:   www.chowchow.no

stamtavle/pedigree

 

Østbylias Glae Tingo

N UCH
Chiharu av Enerhaugen

USACHDKCHSUCHDCHINTUCH
Dragon House Fire Brigade

S N UCH SV-98
Umai av Enerhaugen

N S UCH N VCH NORDV-98
Bi Ien Tinge Ling

NSUCH NV-96SV97NORDV-98
Glendalin Fuyu San

N UCH
Ijo Iki av Enerhaugen

 

Pei Fang Lille Ting

N S UCH
Saijoto’s Joi Hazumi

USACHDKCHSUCHDCHINTUCH
Dragon House Fire Brigade

Taichung Promishes

N UCH
Østbylias Cirka Ting og Tang

N UCH
 
Ryu Taro av Enerhaugen

N S UCH N VCH NORDV-98
Bi Ien Tinge Ling

Startside