Startside

Shibatroll's Queen Of Spade (Misa)

tispe/female

født 16.12.2014 - reg.nr NO30720/15  

   
eier/owner: Synne Eilertsen
bosted: 5145 Fyllingsdalen
e-post: synnejulie@hotmail.com
   
oppdrettere/breeders: Gullborg Knudsen, Eirik Knudsen og Birte Blomli
bosted: Bergen
hjemmeside:   www.shibatroll.com

stamtavle/pedigree

N UCH
Beni Goma Go av Enerhaugen
N UCH
We-Sedso Unryu
Yamatochoushuu Go Fuji No Numayamasou
Fukume Go Enshuu Hirosesou
N UCH
Jun av Enerhaugen
Akira Go Ichiokasow av Enerhaugen
N UCH
Benihidemi av Enerhaugen
All In Love To Shibatroll Aoi No Gassanryuu Aoi No Beniryuu Go Kurashiki Okakatsusou
Fujihime Go Nobushikoya
Handzimetzite Genki Des Tenkuu No Tetsu Go Yokohama Atsumi
Vormund I'm Biba

Startside