Dørklokkebjeffing

av Solvor Nærland (Shiba-avisa nr 2&3/03)

Litt varsling fra hundene våre når det ringer på døra bør vi kunne godta. Men noen hunder bjeffer for mye.

I det svenske hundetidsskriftet "Fido" (nr 2/2002) har Yrsa Franzen-Görnerup skissert et opplegg for avlæring av dørklokkebjeffing, som virker enkelt, gjennomtenkt og logisk.

(Bakdelen er at vi etter en vellykket trening heller ikke får beholde den korte varslingen, som kanskje er ønsket).

Vi starter på samme måte som ved innlæring av klikker.

Del opp pølser e.l. i svært små biter. Ta disse med til ytterdøra sammen med hunden.

1. Åpne ytterdøra og ring et kort signal på klokka, samtidig som du gir hunden en godbit. Repeter øvelsen 10-20 ganger i rask rekkefølge uten avbrudd. I de neste 2-3 dagene gjentas dette noen ganger pr dag, til hunden forbinder dørklokka med godbitene.

2. Lag en plass til hunden der den skal sitte når dørklokka ringer (f.eks en matte eller en hundeseng). Den skal være i gangen, et stykke fra døra, slik at du kan kaste en godbit til hunden fra døra. Ta godbiter i hånda, og ta hunden med til døra. Ring på klokka. Istedet for å gi godbit direkte i munnen, kaster du den på matta. Hunden stikker dit og tar den. Så fort den har spist godbiten, gjentar du prosedyren. Gi mengdetrening også på dette trinnet. Gjenta dette i 2-3 dager, til hunden har forstått at når dørklokka ringer innebærer det godbit på matta.

3. Tren sitt i alle mulige situasjoner, slik at hunden forstår at "sitt" er en lønnsom atferd for tiden. Med godbit i hånda og hunden ved døra, ringer du på dørklokka. Hunden løper spontant bort til matta. Når den er på plass, instruerer du "sitt". Hvis hunden setter seg, gir du en "jackpot", dvs. en uvanlig stor utdeling av godbiter for at hunden skal forstå at dette var noe aldeles særskilt fantastisk. Lokk hunden fra matta, og prøv igjen. Bli gledesstrålende om den lykkes. Gjenta denne delen av treningen noen ganger. Det beste er å avslutte når det går som best.

4. Øk vanskelighetsgraden:

- Hunden skal sitte litt på matta før den får belønning

- En annen velkjent person ringer på døra, og blir stående utenfor. Hunden trenes på å sette seg på matta mens døra er lukket når klokka ringer. Repeter 4-5 ganger før personen kommer inn

- Som over, men nå skal hunden vente til eieren åpner døra. Personen utenfor trenger ikke komme inn, men kan bli værende utenfor for å gi mulighet for gjentakelser

5. Hunden skal ved signal fra dørklokka løpe til matta, sette seg der, vente på   belønningen sin. På "frikommando" får den hilse på personen i døra. Uansett hvem som kommer (selv om det er beste vennen) skal hunden alltid sitte på matta når det ringer på døra.