Om hunden forsvinner

av Solvor Nærland (Shiba-avisa nr 2/02)

En shiba kan iblant få ferten av et spor, og bli borte. Det er bare å vente. Den kommer vanligvis tilbake i løpet av noen minutter. Noe annet er om hunden simpelthen stikker eller forsvinner på annen måte.

Anders Hallgren har en god artikkel om dette i Svensk Hundsport nr 3/2000. Her gir han noen råd om hva man kan gjøre selv, utover å kontakte politi/Falken:

Hunden beveger seg vanligvis mot vinden. Så om den ikke forfølger et bytte eller har et spesielt mål, let i retningen som vinden kommer ifra.

En hund som blir skremt av sterk lyd, f.eks. fyrverkeri, løper derimot vekk fra lydkilden. Har hunden blitt skremt av noe slikt, let i retning bort fra lyden.

Hunder går helst mot steder de kjenner til. Vet du at hunden gjerne går til et spesielt sted, let der først.

Hannhunder kan kjenne lukt av løpetid på flere kilometers avstand, og søker seg naturlig dit. Førsøk å finne ut hvilke tisper i området som har løpetid, og let der.

Hunder går ofte til venner, enten det er andre hunder eller mennesker – eller der det er mat. Sjekk slike steder.

En hund søker instinktivt mot andre hunder som uler. Det er hunddyrets signal for å samle en flokk. Kjenner du til en hund som ofte uler – gå dit og let.

Forsvinner hunden under en tur i skogen, prøv å ule selv.

Mistenker du at hunden er stjålet, sørg for at så mange som mulig kjenner til hvordan den ser ut. Heng oppslag med foto "overalt", annonser i avisene, etterlys i lokalradioen, prat med flest mulig. Tilby finnerlønn. En hundetjuv kan slippe hunden rett og slett fordi den er blitt for godt kjent.

Ha alltid navnet ditt, adressen og telefonnummeret i halsbåndet.

En hund som har vært for seg selv i skogen noen dager, kan lett bli vill. Det er en prosess som går raskt. Har du peiling på hvor den kan være, forsøk å legge ut mat og hundens teppe i nærheten. Skulle du se den, prøv å ul, rop navnet dens og andre velkjente ord. Har du bil, parker den i nærheten av der hunden har vært sett. Ha en dør åpen og legg et pledd i setet. Virker hunden sky når du får kontakt med den, er det viktig at du tenker på dine egne kroppssignaler og ikke stirrer den i øynene, går raskt mot den eller høres streng ut. Sitt ned uten å se på den, og lokk med innbydende stemme.

Får du tak i hunden når den har vært borte i kortere eller lengre tid, så ikke straff den, uansett hvor sint du føler deg. Det har ingen læringseffekt på dette stadiet, og kan føre til at hunden ikke tør komme en annen gang. Gå bare rolig hjem med den.