Stor shibaflokk på tur

av Solvor Nærland (Hundesport nr 4/04)

Nylig hadde vi i Bergensområdet en fellestur med tolv shibaer løpende løs sammen i skogen. Vi har flere ganger gått tur med sju-åtte frittløpende shibaer. Men tolv? Det må være første gangen.

Å få oppleve hvordan hundene samhandler seg i mellom i en så stor flokk, er et privilegium. For hundene selv, er det krydder i tilværelsen. Ved at de er løs, får de virkelig tatt ut språket sitt. Valper og unghunder gjennomgår viktige leksjoner i utdanningen sin mot et voksenliv der de kan omgås andre voksne hunder. Den unge shibaen ser til daglig på seg selv som verdens midtpunkt. Og det er den jo. Men nå skal den finne ut av det blant andre, som kanskje mener at den må dempe seg noen hakk. Den må virkelig skjerpe seg for å få øye på og reagere korrekt på alle de signaler som uttrykkes fra de andre hundene. Den må ta i bruk sine medfødte evner til kommunikasjon for å forstå og bli forstått. Den unge shibaen får virkelig finslipt sine dempende signaler.

Av de tolv shibaene som var med, var det bare to hannhunder. Den ene var en dominant veteran, og den andre en omgjengelig unghund. Gamlefar overså jyplingen totalt, og det ble ingen konfrontasjoner mellom dem. De øvrige ti hundene var alle tisper. Av dem var fem voksne, og de kjente hverandre fra før. Alle var dessuten vant til å forholde seg til valper og unghunder. Resten av tispene var alle unghunder i litt varierende alder. De fleste av dem kjente noen av de andre, men ingen kjente alle. En av unghundene var ukjent for alle. De voksne tispene undersøkte henne, hun underkastet seg nydelig, og dermed var de ferdige med henne. Derimot ble det litt knuffing mot henne fra et par av de yngste hundene, men det gikk seg fort til. Og på resten av turen oppførte de tolv shibaene seg som en flokk.

Vi kunne aldri tatt sjansen på å slippe løs så mange shibaer i områder der det kunne vært vilt eller sauer. Når ikke alle i en så stor flokk kjenner hverandre, må det uansett tas noen forholdsregler:

For det første lar vi først hundene gå ved siden av hverandre i bånd en stund, slik at de blir vant til synet av hverandre og forstår at de i øyeblikket skal være sammen.

Dessuten slipper vi bare så mange hunder løs i områder der vi er rimelig sikre på at det ikke er noen andre. Det er ikke noe greit for hverken folk eller fremmede hunder å møte en slik flokk. Vi ville aldri sluppet løs flere voksne hannhunder, unntatt hvis vi visste at de kjente hverandre godt og var gode venner.

Å unngå at det blir kaotisk i det øyeblikk alle hundene blir fri, er en forutsetning for at det skal gå bra. I dette tilfellet gjorde vi det ved at en person, han som hadde oppdrettet de fleste av hundene, stod et stykke inne på den stien vi skulle følge. Så slapp vi fri en og en hund med noen sekunders mellomrom. Vi slapp dem strikt etter alder, med den yngste til slutt. Personen som tok imot dem etterhvert som de kom løpende, kunne dermed straks ha grepet inn ved tilløp til umiddelbar konfrontasjon.

Vi begynner straks å gå, og tar ikke pauser så lenge hundene er usikre på hverandre. Konfrontasjoner oppstår lettere når vi er i ro på et sted, enn når vi er i bevegelse (Dette viser at det kan være mer komplisert å slippe sammen hunder som ikke kjenner hverandre i en inngjerding).

Alle eierne blir bedt om å ikke gi hundene godbiter på slike turer. Godbiter og mat er det som oftest skaper konflikter mellom hunder. Det samme gjelder leker og baller, som hundene lett får et bytteforhold til.

Noe som kanskje virker overraskende, er at vi demper kjælingen med hundene. Hundene kan oppleve kjæling som støtte, og kjenne seg sterkere. Det kan forrykke balansen mellom dem, og det øker spenningen. Og minst mulig spenning er selve klu’et for at det går bra med så mange shibaer løpende fritt sammen.

Jeg har beskrevet en tur med samspill mellom mange hunder som forstår hverandre godt fordi de er av samme rase. Like viktig er at hundene får trening i å kommunisere med hunderaser som er vidt forskjellige fra dem selv.