Startside

N UCH Mjærumhøgda's Naganobu (Birk)

hann/male

født 10.05.2001 - reg.nr 10433/01 - død 07.10.2013 

 
eier/owner: Laila Nagel
bosted: Sundbyfoss i Vestfold
hjemmeside:   http://www.litenhund.com
   
oppdrettere/breeders: Grete-Sofie og Eivind Mjærum
bosted: Hobøl
hjemmeside:    http://mjaerumhogda.no

stamtavle/pedigree

N S UCH NV99
Innisfree Enterprise

AM CH
Innisfree’s Samurai II

AM CH
Chojiro Of Unago Kensha

AM CH
Hanako Of Hokuso Takayamasow

Hanahime Of Hokuso Takayamaso

Hananishiki Of Hokuso Takayamaso

Kikome Of Hokuso Takayamaso

N UCH
Mjærumhøgda’s Canuki

DTCH
Oakshadow Tonka Toy Is Vormund

Makoto Aka Danshaku

Wellshim Sadako at Vormund

INT NORD UCH NV97 NV98
Fukuhime Go Bashu Asukasow

Yosaku Go Ainoyama Bokujo

Sennari Go Banshu Asukasow

Startside