Kurs om og med hund

Valpe- og unghundkurs:

Tungesvik Hundeskole 1997 med Ranko

BSBKs valpekurs 1999/2000 med Zenmai, instruktør Anne Karin Daae

BSBKs unghundkurs 2000 med Zenmai, instruktør Anne Karin Daae

Canis Hundeskoles valpekurs med klikkertrening med Hamako høst/vinter 2010/2011, instruktør Elin Søbstad

Canis Hundeskoles unghundkurs med klikkertrening med Hamako vinter/vår 2011, instruktør Elin Søbstad

Canis Hundeskoles valpekurs med klikkertrening med Tabi høst/vinter 2012/2013, instruktør Elin Søbstad

Canis Hundeskoles unghundkurs med klikkertrening med Tabi vinter/vår 2013, instruktør Elin Søbstad

Canis valpekurs/klikkertrening

Canis unghundkurs/klikkertrening

Artikkel om klikkertrening


Jeg har med glede og stort utbytte vært med på disse kursene arrangert av Norsk Shibaklubb:

Dommerkonferanse om shiba på Gardermoen 5 mars 2011, arr styret i NSK

Blodsporkurs med Hamako på Hobøl i Østfold 21-22 mai mai 2011, instruktør Lars Hjelmtvedt

Innføring i agility på Myrbø, Bergen, instruktører Lise Kommisrud og Hege Urdal

Oppdretterseminar på Gardermoen 19-20 januar 2013, arr Sunnhetsutvalget i NSK

Spesialsøk/smellerkurs på Myrbø, Bergen 9-10. april 2016, instruktører Tor Iljar og Hanne Dornish

Rallylydighetskurs på Ekebergsletta, Oslo 25-26 juni 2016, instruktør Lise Birgitte Fredriksen

Dommerkonferanse
om shiba 2011
 

Blodsporkurs
med Hamako 2011
 

Innføring i agility

Oppdretterseminar
2013

Spesialsøk/smellerkurs
med Hamako og Tabi
2016

Rallylydighetskurs
med Hamako og Tabi
2016

 

Referat

Beretning til medlemsbladet

 

Referat

Artikkel til medlemsbladet

 

Jeg er genuint opptatt av hund og hundevelferd, og har deltatt på flere av NKKs kurs, særlig om sunnhet og oppdrett, for å øke egen kompetanse:

NKKs kurs i kynologi 7., 8 og 9. februar 2003

NKKs avlrådskurs 24. og 25. januar 2009

NKKs oppdretterskole, del 1 (genetikk og avl) 14. og 15. november 2009

NKKs oppdretterskole, del 2 (oppdrett) 19. og 20. mars 2011

NKKs organisasjonskurs 2. og 3. november 2013

NKKs avlsrådskurs 24. og 25. januar 2015

Kynologikurs 2003

Avlsrådskurs 2009

Oppdretterskolen del 1

Oppdretterskolen del 2 Organisasjonskurs 2013

Avlsrådskurs 2015

 

Referat

Referat

Referat

Referat

Referat

Hjem