M - O

Meko 

Mjærumhøgda's Akafuji  

Mjærumhøgda's Akemi   

Mjærumhøgda's Akimitsu  

Mjærumhøgda's Atsu Akeira 

Mjærumhøgda's Atsu Fukuhime 

Mjærumhøgda's Benimitsu  

Mjærumhøgda's Beniyuki  

Mjærumhøgda's Benizakura  

Mjærumhøgda's B Monkey Akiro 

Mjærumhøgda's Baby Venus 

Mjærumhøgda's Belle Myrkin 

Mjærumhøgda's Birk Råste 

Mjærumhøgda's Budo

Mjærumhøgda's Canuki   

Mjærumhøgda's Chibi 

Mjærumhøgda's Dai Ichi  

Mjærumhøgda's Dai Tan 

Mjærumhøgda's Fuji    

Mjærumhøgda's Fuji-San Nemo  

Mjærumhøgda's Fukubeni 

Mjærumhøgda's Fukuko   

Mjærumhøgda's Fukuyo   

Mjærumhøgda's Furyu - Akiaka 

Mjærumhøgda's Genta   

Mjærumhøgda's Ginjishi Ichi 

Mjærumhøgda's Ginjishi   

Mjærumhøgda's Gyoku     

Mjærumhøgda's Hikari Kiyomi 

Mjærumhøgda's Izanagi  

Mjærumhøgda's Kabuki  

Mjærumhøgda's Kenji  

Mjærumhøgda's Koronaka  

Mjærumhøgda's Nishiki  

Mjærumhøgda's Nishimuraso 

Mjærumhøgda's Naganobu 

Mjærumhøgda's Nikita  

Mjærumhøgda's Ohshio  

Mjærumhøgda's Oh-Ziko   

Mjærumhøgda's Qhime  

Mjærumhøgda's Qumi-Go  

Mjærumhøgda's Qurokonami  

Mjærumhøgda's Qashi-Go   

Mjærumhøgda's Qomiko-Go  

Mjærumhøgda's Qozo-Go  ♂

Mjærumhøgda's Qshiba-San 

Mjærumhøgda's Rikiishi  

Mjærumhøgda's Sachiko   

Mjærumhøgda's Sakura     

Mjærumhøgda's Shishi       

Mjærumhøgd's Shuko        

Mjærumhøgda's Tama 

Mjærumhøgda's Tamaaki 

Mjærumhøgda's Tatsu    

Mjærumhøgda's Tenshi   

Mjærumhøgda's Tetsu      

Mjærumhøgda's Uji Uneshii  

Mjærumhøgda's Ulrik 

Mjærumhøgda's Unsofekina Umai 

Mjærumhøgda's Utsukushii  

Mjærumhøgda's Ume Mico   

Mjærumhøgda's Victor 

Mjærumhøgda's Ylva Goes To Maria 

Mjærumhøgda's Yodi    

Mjærumhøgda's Yoko-Ono  

Mjærumhøgda's Yomiko  

Mjærumhøgda's Yoshida  

Mjærumhøgda's Yoshi   (1) 

Mjærumhøgda's Yoshiaki   

Mjærumhøgda's Yoshiryu  

Mjærumhøgda's Yukiizumi  

Mjærumhøgda's Yukimi (1) 

Mjærumhøgda's Yukihime 

Mjærumhøgda's Yoshi (2)  

Mjærumhøgda's Yu Komatsu  

Mjærumhøgda's Yumi        

Mjærumhøgda's Yoshiharu  

Mjærumhøgda's Yukimi (2) 

Mjærumhøgda's Yu Yuki 

Mjærumhøgda's Æsa Aiko 

Mjærumhøgda's Æsa Ginishi Ymaki 

Mjærumhøgda's Æsa Ludo 

Makoto Dynamite 

Makoto Here We Go 

Makoto Simply A Dream 

Manløtens Ayame Ninja 

Manløtens Gaibu Gendo   

Manløtens Ikioi 

Manløtens Pinto-Kinkai  

Mara-Shimas Hi Kitsune 

Mara-Shimas Tyfoon 

Mara-Shima Ultimo  

Mauraine Akeria At Rimor  

Matsufuji av Enerhaugen  

Matsuhime av Enerhaugen 

Mitsu av Enerhaugen  

Mariko av Enerhaugen   

Matsujiro av Enerhaugen   

Matsumaru av Enerhaugen 

Mai Go Ichiokasow av Enerhaugen 

Meiji Go Ichiokasow av Enerhaugen 

Miyagi Go Ichiokasow av Enerhaugen 

Matsujirou Go av Enerhaugen 

Matsumaru Go av Enerhaugen 

Matsuryu Go av Enerhaugen 

Masako av Enerhaugen 

Michiko av Enerhaugen 

Maiko Ameyama av Enerhaugen 

Maru Ameyama av Enerhaugen  ♂

Miki Ameyama av Enerhaugen 

Miko Ameyama av Enerhaugen 

Mio Kurokuma av Enerhaugen 

Mio Kurosachi av Enerhaugen 

Mio Shirohime av Enerhaugen 

Meiho Go Amenoukihashi  ♂

Misasuke Go Amenoukihashi  ♂

Mitsutenryu Go Amenoukihashi  ♂

Miyabinokisugoshounanmimasasou  ♂

Miyako Go Shun'you Kensha

Momoka Go Watanbe  ♀

Monokuro Daikokuten 

Monokuro Kobijin 

Monokuro Sayuri 

Mjøstrollets Aka Fuyuko 

Mjøstrollets Amai Imoto 

Mjøstrollets Bara Tasai 

Mjøstrollets Beni Totoro 

Mjøstrollets Chiharu 

Mjøstrollets Chiisai Hime  

Mjøstrollets Daiichi Asami 

Mjøstrollets Emiko 

Mjøstrollets Era Takumi 

Mjøstrollets Fubiki Takara 

Mjøstrollets Fujikata Kaladin  ♂

Mjøstrollets Fumiko Kireina 

Moto-Motos Kosetsu Honto  ♂

Moto-Motos Kosetsu Makoto 

Moto-Motos Kosetsu Shinjitsu 

Moto-Motos Kuro Eiyo  ♂

Moto-Motos Kuro Kizoku  ♂

Moto-Motos Kuro Shinju 

Moto-Motos Kuro Tanoshii 

Moto-Motos Misa Kazutaka  ♂

Moto-Motos Misa Kimihiko  ♂

Moto-Motos Misa Kokoromi 

Moto-Motos Rõzu Aiko 

Moto-Motos Rõzu Kishi 

Moto-Motos Rõzu Miyuki 

Moto-Motos Rõzu Murasaki Botan  ♂

Moto-Motos Rõzu Sakura 

Moto-Motos Yorokobi Chikara  ♂

Moto-Motos Yorokobi Daiichi  ♂

Moto-Motos Yorokobi Daisuki 

Moto-Motos Yoroshii Aiso 

Moto-Motos Yoroshii Hoshi 

Moto-Motos Yoroshii Mirai 

Moto-Motos Yoroshii Nikko 

Moto-Motos Yoroshii Taiyo   ♂

Moto-Motos Yoroshii Tsuki 

Najanin's Amie Of Joy 

Najanin's Bacchu 

Najanin's Chocho-Himes     

Najanin's Cingo Of Joy 

Najanin's Daitan

Najanin's Deki Imouto  

Najanin's Deki Mimuro 

Najanin's Deki Ninjin  ♂

Najanin's Ei Tomodachi 

Najanin's Hana-Hime  

Najanin's Hikari 

Najanin's Jeger Bonzo  ♂

Najanin's Kimi Musome 

Najanin's Kiri Musome  

Najanin's Mathilde Of Joy 

Najanin's Misa Manami 

Najanin's Misa Mayu 

Najanin's Misa Michi  

Najanin's Natzu-Hime 

Najanin's Aiko-Chan 

Najanin's Mio-Chan 

Najanin's Noa-Chan 

Najanin's Yu Banzai 

Najanin's Yu Iwahime 

Najanin's Yu Jishin 

Najanin's Yu Yukimi 

Najanin's Yume No Mori 

Naganobu av Enerhaugen 

Nakakuro av Enerhaugen 

Nishikime av Enerhaugen  

Nobunaga av Enerhaugen 

Noriko av Enerhaugen 

Nattfjärilen Akakabuto 

Nattfjärilen Betsu Mikata 

Nattfjärilen Bujina Hime 

Nattfjärilen Chujitsu 

Nattfjärilen Kenkyo-Na  

Nattfjärilen Ryujiro

Nara No Kashi av Enerhaugen 

Nikoniko av Enerhaugen  ♀    

Nishiki av Enerhaugen 

Nushi Kuro Kuma av Enerhaugen 

Negi-Inu's La-Ke San 

Negi-Inu's La-Ma Chokichi  ♂

Negi-Inu's Li-Ko Kokunan 

Negi-Inu's Li-Ko Kurojo 

Negi-Inu's Li-Ko Shounan 

Negi-Inu's Li-Ry Inabikari 

Negi-Inu's Li-Ry Hikari 

Negi-Inu's Li-Qu Mai 

Negi-Inu's Li-Qu Ryu Taro 

Negi-Inu's Li-Qu Yoshi With Kichiko 

Negi-Inu's Ly-Fu Kamanari Kuma 

Negi-Inu's Ly-Fu Kamanari Ritorubea 

Negi-Inu's Ly-Sa Kiichi 

Negi-Inu's Ly-Sa Sachiko 

Negi-Inu's Ly-ZZ Han Tero 

Negi-Inu's Ly-ZZ Raiu 

Negi-Inu's Ly-ZZ Wasure-Nagusa 

Negi-Inu's Ly-Fu II Boruto 

Negi-Inu's Ly-Fu Ii Kuma 

Negi-Inu's Ly-Fu Ii Utsukushi 

Negi-Inu's Ni-Ne Josei 

Negi_Inu's Ly-Ne Ichi Utahime 

Negi-Inu's Megumi 

Negi-Inu's Mika 

Negi-Inu's Noa 

Negi-Inu's Princess Maki 

Nanjou av Enerhaugen 

Naohime av Enerhaugen 

Naotetsu av Enerhaugen 

Nobu av Enerhaugen 

Naomi av Enerhaugen 

Narukami av Enerhaugen 

Natsumi av Enerhaugen 

Natsuhime av Enerhaugen

Noburu av Enerhaugen 

Naichi av Enerhaugen 

Nakazo av Enerhaugen 

Namiko av Enerhaugen 

Nanami av Enerhaugen 

Naoki Go Amenoukihashi  ♂

Nichibei No Otaka Go Kinmonsou  ♂

No Fox Sakura 

Nordic Legacy's Attitude is my name  ♂

Novéns Chichibu 

Novéns Ebetsu Ori  

Novéns Pi-Tadaaki 

Novéns Tenshi Tensai 

Okami Benikatsu av Enerhaugen 

Okami's Fukutora 

Okami's Gensaburo 

Okami's Harukoma 

Ojo San av Enerhaugen 

Okami av Enerhaugen 

Okito av Enerhaugen 

Okinamaru av Enerhaugen   

Oki Yuki Kuma av Enerhaugen 

Osumi av Enerhaugen  

Ouji Sama Marco 

Okina Go Ichiokasow av Enerhaugen 

Okuni Go Ichiokasow av Enerhaugen 

Omiya Go Ichiokasow av Enerhaugen 

Osamu Go Ichiokasow av Enerhaugen 

Oukoku Go Ichiokasow av Enerhaugen 

Ochizu Kurorika av Enerhaugen 

Okihiko Kuro av Enerhaugen 

Okuni Kuro av Enerhaugen 

Okura Kuro Ichiokasow av Enerhaugen 

Ono Go Ichiokasow av Enerhaugen 

Oumasa Go Ichiokasow av Enerhaugen 

Owari Go Ichiokasow av Enerhaugen  ♂